Ger "trygghetsboende " riktig trygghet?

Ger s k "trygghetsboendende" riktig trygghet?

Rosita Olsson Palmberg (S) frågar Mikael Ottosson (KD) om de sk ”trygghetsboenden” verkligen
Vi Socialdemokrater vill införa ett riktigt trygghetsboende istället för den borgerliga alliansens boendehotell..
Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga högst ansvarige Mikael Ottosson (KD) ger era sk. ”trygghetsboenden” de boende och deras anhöriga
en riktig trygghet? Om svaret är ja, på vilket sätt anser du att tryggheten ökar förutom möjligheten att kunna gå ”ut” och äta?

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-18 10:47