Hellre fler lärare i skolan än nya skattesänkningar

 


Dags för skolstart !

 

Nu går många förväntansfulla barn till sin första dag i skolan. Ett nytt och viktigt led i deras liv tar sin början. Det finns en viktig politisk uppgift som borde vara en central fråga i årets valrörelse här i Österåker - att investera i skolan och i våra barns utbildning.

 

Österåker har tidigare varit en progressiv och stark skolkommun men har genom kontinuerliga och kraftiga nedskärningar successivt tappat den positionen. Vi socialdemokrater tänker vända den trenden bland annat genom långsiktig planering och ekonomisk satsning. Vi säger inte att det blir enkelt, men det är nödvändigt.  

 

Nu måste fokus och utgångspunkten för utbildningsfrågorna ändras till elevens rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet . Bra skolverksamhet ska vi ha i Österåker för att det gynnar våra barn, inte för att skapa nya branscher på en privat marknad. Vår uppgift som politiker är att på ett förtroendefullt sätt hantera Österåkersbornas skattemedel och för deras pengar tillgodose de behov som medborgarna har i form av bland annat barnens skolgång. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan.
Vi vill också stärka kvalitetskraven och skärpa etableringsvillkoren för att på så sätt säkerställa att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en bra skola. För att klar det krävs både ett skifte av politiken här i Österåker och även i riksdagen.

 

Vi socialdemokrater har en hög ambition och vill åstadkomma en märkbar skillnad för oss som bor i Österåker. Vi tänker öka antalet behöriga lärare, öka elevstödet, införa kvalitetskrav, lika för alla skolor oavsett huvudmannaskap.  Vi ser även behovet av att bygga en matsal i Skärgårdsstadsskolan, stärka det kommunala gymnasiet genom ökat antal program samt förbättra miljön för eleverna. Vi tänker även se över barngruppernas storlek samt personaltätheten på fritids. För att ge barnen en bra start, tänker vi successivt minska barngruppernas storlek i förskolan.

 

Vi kan inte vänta med att investera i barnen!


Den 19 september avgör du - fler lärare i skolan - eller ytterligare skattesänkningar

 

Ann-Christin Furustrand (s)

Kommunalrådskandidat

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-06 11:02