Hellre professionell ansvarig utgivare

Den borgerliga alliansen i Österåker, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Österåkerspartiet vill nu byta till en politiskt tillsatt ansvarig utgivare för Tidningen Österåker, kommunens egen tidning och föreslår att det blir kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (m).  Frågan har passerat kommunstyrelsen och skall upp för avgörande i kommunfullmäktige måndagen den 7 mars.

Socialdemokraterna vill istället att kommunikationschefen även fortsättningsvis skall inneha den viktiga posten.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;

- Det ska definitivt vara en professionell ansvarig utgivare för ”Tidningen Österåker” kommunens egen informationstidning. Medborgarna som får tidningen i brevlådorna skall känna sig trygga med att det är samhällsinformation som står i kommunens tidning och inget annat.

- Vi har reserverat oss mot förslaget då vi anser att det är bra att en tjänsteman innehar uppdraget som ansvarig utgivare och inte en förtroendevald så att det blir tydligt att kommunens tidning inte är en politisk partsinlaga, något som vi ser risken med när ansvarig utgivare blir en politiskt tillsatt sådan

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-23 10:06