Integration alla partiers ansvar

I en motion till Österåkers kommunfullmäktige har Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition och Carlos Nunez (S) ledamot i Österåkers kommunfullmäktige pekat på vikten av att alla partier tillsammans tar ansvar för ett jämlikt och väl integrerat samhälle genom att bland annat förstärka Österåkers kommuns Integrationsråd.

De båda motionärerna menar att integrationsfrågorna förtjänar en bredare förankring och spridning. Alla människors lika värde är för oss Socialdemokrater en stark och vägledande ledstjärna. Det motiverar oss att sträva efter ett jämlikt och väl integrerat samhälle.

Sedan 2003 har Österåkers kommun, lite blygsamt och halvhjärtat, försökt att närma sig frågan utan någon större framgång. Vi anser inte att det är tillräckligt med ett Integrationsråd bestående av tre ledamöter för att på allvar lyckas sätta integrationsfrågorna på agendan.

Frågans betydelse kräver att så många som möjligt får möjlighet att komma meds ina synpunkter så att de kan tas tillvara. Vi anser att integrationsfrågorna förtjänar n bredare förankring oh spridning.
Vi föreslår därför:

att Integrationsrådet skall utökas så att alla partier i Kommunfullmäktig blir representerade med en ordinarie och en ersättare.
Att Integrationsrådet även skall arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap
Att direktiven till Integrationsrådet skall anpassas till breddningen av uppdraget.


Vi utgår ifrån att motionen hanteras skyndsamt med positivt besked för valet i år.
---------------------
För ytterligare information

Ann-Christine Furustrand (S)
Carlos Nunez (S)


 

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-12 11:02