Låt oss prata om möjligheternas Österåker


Sedan 50-talets slut när bostadsbyggandet tog fart, har vårt Österåker på kort tid utvecklats från ett stationssamhälle till en bostadsförort till vår huvudstad - Ett stenkast från livet i storstaden med nära till natur och skärgårdsmiljö. De flesta av oss som bor här har flyttat hit från andra delar av Sverige eller andra delar av världen. Det vi har gemensamt är att vi bor i samma kommun och delar ett gemensamt intresse och ansvar för utvecklingen av vårt Österåker.

Därför vill vi Socialdemokrater nu starta en dialog om möjligheternas Österåker.

De utmaningar som vi står inför är främst hur välfärdens kvalitet och långsiktiga finansiering skall säkras. Hur vi ska möta utvecklingen med både ökat antal äldre, fortsatt stor andel barn och ungdomar, och ökade kvalitetskrav inom förskola, skola och omsorg. Det ökande antalet unga arbetslösa är något som vi tar på stort allvar och vi är oroade över jobbens utveckling i Österåker.

Utöver detta finns behov av förbättringar inom väg- och trafikområdet, ökat byggande av bostäder inte minst för att möta behovet av små lägenheter för unga och äldre, gärna hyresrätter.

En attraktiv och levande centralort – Åkersberga – där plats skall finnas för både ett brett kommersiellt utbud av affärer, fina gröna ytor och mötesplatser där vi Österåkersbor kan slå oss ned för att ta en kopp fika. Listan över de behov och över det som borde göras är i praktiken hur lång som helst.

Allt hänger ihop

En förutsättning i bygget av möjligheternas Österåker är att det finns jobb så att alla är med och bidrar. Syftet med att betala skatt är att finansiera de samhällsnyttigheter som vi alla behöver. Det finns ett direkt samband mellan hur mycket vi gemensamt betalar i skatt och hur bra skola, äldreomsorg och service till våra företagare vi kan ha i Österåker. Därför måste det vara av intresse att det skapas flera arbetstillfällen, och att stötta utvecklingen av våra företag.

Under decennier av moderatstyre har högsta prioritet, över allt annat, varit att Österåker skall ha så låg skatt som möjligt. Barnen, eleverna, de äldre, sjuka och arbetslösa är de som fått stå tillbaka när vi andra fått några kronor extra i plånboken. För att inte tala om hur hårt det har slitit på personalen inom välfärden. Nu är det dags att ställa frågan - Har det verkligen varit värt det? Och hur ska det vara i framtiden? Det är allas vårt ansvar att fundera över detta fram till i september och ta ställning.

Allt går att förändra, men då måste samhället ha sin utgångspunkt i att vi bryr oss om varandra. Att vi inte ser barn, skolelever, ungdomar, äldre, sjuka och arbetslösa som kostnader utan som människor med olika behov med samma rätt att leva ett fullvärdigt liv. Där personalen ges de bästa förutsättningarna att kunna leverera kvalitet i tjänsterna till medborgarna. Det är politikens uppgift att kvalitetssäkra välfärden, och se till att den styrs av människors behov.


Det är medborgarnas välfärd, trygghet och valfrihet vi ska garantera

 

Ann-Christin Furustrand (s)                        Rosita Olsson-Palmberg (s)Kommunalrådskandidat                             Ordförande för Socialdemokraterna i Österåker

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-07 14:15