Motioner och interpellationer vi lagt under mandatperioden

Motioner och interpellationer samt frågor vi ställt under mandatperioden 2010- 2014.

Förslag vi lagt i form av motioner ;

Buss till Dommarudden även i Sommar 2014

VId upphandling ska samhällsbytta och medborgarnytta påvisas, 2014

Ständig medborgardialog i centrun, 2014

Österåkers närradio, 103,7 Mhz, 2013-12-16

Inför en skärgårdens dag, 2013-12-16

Låt bussen till Domarudden få fortsätta, 2013-09-09

Österåker ett självklart alternativ för företag att etablera sig i

Utökad livsmedelskontroll, 2013-02-20

Marknadsför skidspåren i Österåker, 2012-11-19

Kuratorstjänst som stöd för anhöriga, 2012-11-19

Starta motsvarande ett "Husfar/husmors" projekt i grundskolan, 2012-09-17

Varför inte ett kunskapsmål på 100 %? 2012-08-22

Planera och bygg studentbostäder nu!, 2012-08-28

Gör Aspergerverksamheten till ett kompetenscentrum, 2012-06-06

Barnfattigdomens utbredning i Österåker, 2012-05-02

Skolutvecklingsprogram för framtidens skola i Österåkers kommun, 2012-05-02

Återinför en motsvarighet till Drogkampen, 2012-05-03

Snabbare utbyte av kvicksilverarmaturer, 2012-05-03

Hänsyn och ansvar för människans bästa vän " hunden", 2012-05-15

Kulturvandringar och sommarjobb, 2012-04-27

Se över reglerna för uthyrning för de kommunala båtplatserna, 2012-04-02

Gör hjärtat i vårt cetnrium - Storängstorget - till en välkomnande träffpunkt, 2012.04-02

Gemensam uppvaktning angående Roslagens polisdistrikt, 2012-03-07

Revisorernas rapporter skall upp som ärende på kommunfullmäktige, 2012-03-12

Framtidens lokala kollektivtrafik i Österåker måste formas nu! 2012-03-08

Park och parkbänkar mellan Solskiftet, Smedbygården och Enebacken, 2012-02-07

Trafiksäkerhet och skola

Bättre skyltning till badplatser i kommunen

Turistbyrå i Åkersberga centrum på helårsbasis

Inrätta ett medborgarkontor, 2012-02-07

Professionell och saklig behandling av motioner, 2012-02-07

Folkhälsoprojekt - ge AA stöd för sin mötesverksamhet, 2012-02-07

Installera förvaringsskåp i anslutning till cykelprkeringar, 2012-02-07

Förstärk och utveckla integrationsrådet, 2012-08-16

Flytta KOMVUX till centrala lokaler, 2011-10-18

Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun, 211-08-22

Inför regler för användings av kontokort i kommunalt uppdrag, 2011-05-02

Beskrivning av inlämnade och besvarade motioner, interpellationer
och frågor i Tidningen Österåker, 2011-04-26

Österåker behöver en egen kommunjurist, 2011-05-04

Parlamentarisk arbetsgrupp för ett transparent och rimligt arvodessystem, 2012-03-07

Österåkers kommun - En blivande Fair Trade City!

Fastställ regler för avtackningar

Trygghetslarm för dem som har behov av detta ska vara avgiftsfritt

 

Frågor och interpellationer vi ställt;

Om KommunLex,2013-11-11

Utbilda och informera tydligt om vad som gäller angående yttrande-och meddelarfrihet

Delar MIckael Ottoss Kd äldreministerns syn på Österåker ? 2013-08-12

Brister i upphandlingen av Söra simhall

Angående uppgiften om tomma platser i skolorna, 2013-03-13

Varför så många avhopp av höga chefer ? 2013-03-12

22 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier i Österåker, 2013-02-25

De äldres behov ska vara utgångspunkten när man bemannar ett särskilt boende, 2013-02-20

Vem sköter driften av kommunens bibliotek idag ?2012-11-22

Känner ni er nu stimulerade till att öppna barnomsorg på kvällar, nätter och helger också i Österåker ?

Vad ligger till grund för din beskrivning av majoritet och opposition ?2012-09-26

Kultur- och utbildningsnämndens ledamöters delaktighet, 2012-09-26

Jag vill veta när och var, och av vem, beslutet att höja avgifterna i samhallen har tagits ?, 2012-08-30

Vad skänker kommunen Medley?, 2012-06-15

Revisorernas granskning visar att det finns stora brister i underlag och fakturor

Hur skall vi tolka bristen på svar angående kollektivtrafiken ?2012-03-08

Krav på samverkan och dokumenterade beslut, 2012-03-12

"Avtackningen" vad har vi lärt oss av den ?2012-03-12

Hur många föräldrar har ni lyckats hjälpa med barnomsorg på obekväm arbetstid ?2012-03-08

Om barnomsorg på obekväm arbetstid

Angående barn och unga med behov av särskilda behov

Det bästa för barnen med Asperger - vetenskap eller tro? 2011-09-01

"Upphandlingshärva i Österåker " 2011-05-18

26 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier i Österåker, 2011-03-07

Hur har ni finansierat festen och varför ? 2011-03-07

Äldre saknar trygghet, 2011-03-07

Avgiften för trygghetslarm är slopat, det är klar! - sa Michaela Fletcher (M) på måndagen. Dagen efter höjer Michael Ottosson (Kd) samma avgift ! Hur ska ni ha det ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-16 17:52