När kommer Carlos Nunez (s) bli kallad till Integrationsrådet ?

Inlämnad 2010-05-24 till Kommunfullmäktige Österåkers kommun

FRÅGA , NR 2- Till Ingela Gardner Sundström (m) 


Bakgrund

Beslut fattades för en tid sedan om att återinrätta ett Integrationsråd.

Tre förtroendevalda har valts där sammankallande är Eliza Roszkowska Öberg (m).Från Socialdemokraterna är Carlos Nunez vald.

De valda förtroendevalda har fått ett brett uppdrag att återkomma med förslag på hur Integrationsrådet skall verka och fungera och vilka som bör ingå, organisationer/personer, etc.

Tiden går, och ingenting händer. 

På kommunens webbsidan finns inte Integrationsrådet medtaget bland de råd som kommunen fattat beslut om. De valda som skall ta tag i detta viktiga råd har inte kallats till någon träff för att sätta igång detta arbete, trots flertalet  påstötningar från vårt partis representant.

Vi Socialdemokrater vill nu se en förändring !

Vi har ställt en fråga till ansvarigt kommunalråd. Fortfarande har ingenting hänt varför vi ställer frågan igen.

När kommer  Carlos Nunez (s) bli kallad till det första sammanträdet med det nybildade Integrationsrådet ?

 Ann-Christin Furustrand 

För Socialdemokraterna i Österåker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-25 16:22