När kommer barngrupperna i förskolan i Österåker att minska?

Frågan ställd Kommunfullmäktige 2010-05-24

Till förskolenämndens ordf Lotta Holmgren (m)

 

 

När kommer barngrupperna i förskolan att minska?

 

Förr reglerades barngruppernas storlek av socialstyrelsen som rekommenderade max 10 barn i de yngre grupperna, max 15 för de äldre. Idag är de reglerna borta . Skolverket har därefter i sina rapporter pekat på det allt större barngrupperna i förskolan. Från -80-talet låg den genomsnittliga gruppstorleken på 13 barn och idag i många kommuner ligger barngrupperna på över 20 barn. Österåker tillhör en av de kommuner där barngrupperna är just så stora.


I takt med barngruppernas storlek har forskning påtalat att just storleken på barngrupperna har mycket stor betydelse för verksamheten och för barnens skull bör man undvika grupper som är större än 12 barn för de yngsta och 15 för 4-5åringarna. Men där följer kommunerna, inklusive Österåker inte forskningens rekommendationer.

 

I valet 2006 lovade samtliga partier i Österåker, inklusive sittande borgerliga allians att minska barngrupperna. Min fråga är nu, så här fyra år senare:

 

När kommer barngrupperna i förskolan i Österåker att minska?

 

Ann-Christin Furustrand (s)

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-25 16:09