Österåkers kommun – En blivande Fair Trade City?

I en motion lagd i kommunfullmäktige i måndags vill socialdemokraten Marie Ende och miljöpartisten Michael Solander att Österåker ska diplomera sig som en Fair Trade City.

Att vara diplomerad innebär i stort att olika intressenter såsom kommunen, företagen och föreningar samarbetar och skapar förutsättningar så att konsumtenter kan köpa Fair Trade produkter på ett enkelt sätt. Fair Trade är en etisk märkning som ställer krav på att inget barnarbete har förekommit, att ILO: s och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter följs samt att producenterna får skäligt betalt för sina varor.

- Det handlar enkelt om att bidra till att fattigare människor får en ökad möjlighet att få vettigt betalt för sin vara samt kunna påverka sina liv, säger Marie Ende, socialdemokraterna och fortsätter:

 - Det handlar om rättigheter som redan är reglerade i olika FN organ men som inte följs. Kommunen bör stödja företagens CSR arbete och möta konsumenternas önskan om att agera mer etiskt på ett strukturerat sätt, och för att få stöd i det arbetet kan man få hjälp av föreningen Fairtrade och bli en Fair Trade City kommun.

 - Att kommunen är en viktig aktör betvivlar ingen och det är just därför vi har skrivit motionen som vi nu räknar med ska behandlas välvilligt, säger Michael Solander, Miljöpartiet.

I dagsläget finns det 40 diplomerade kommuner men endast tre i Stockholms området: Sigtuna, Botkyrka och Södertälje. Blir Österåker den 4e? Läs mer om Fair Trade på Fairtrade Sveriges hemsida: www.fairtrade.se

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-04 11:09