Rosita Olsson Palmberg bemöter felaktigheter

Med anledning av beslutet om politikernas höjda arvoden vill jag bemöta Michaela Fletcher Sjömans påstående i media om att jag endast har lämnat en synpunkt i arvodesgruppen, nämligen att arvodena var höga.

Jag har som representant för Socialdemokraterna framfört ett antal synpunkter som till en viss mindre del fick gehör, medan synpunkten om att de förtroendevalda som är högst arvoderade är högt, i vår mening för högt, arvoderade, inte fick gehör. Synpunkter på arvoden för gruppledare i majoriteten framfördes också utan respons. I de överläggningar och resonemang som vi hade i gruppen konstaterade jag även att vi i oppositionen inte har makten att bestämma utan bara kan framföra våra åsikter och ifrågasätta. Bestämmanderätten ligger hos majoriteten som valde att inte lyssna på våra synpunkter. Kontakter med resonemang fördes in i det sista innan Kommunstyrelsens sammanträde. Den sista kontakten förekom via telefon på måndagen innan sammanträdet. Vid detta tillfälle framförde jag att den socialdemokratiska gruppen skulle komma att ifrågasätta förslaget till arvoden.  Det slutgiltiga förslaget som lades på bordet till kommunstyrelsen har inte tillställts mig och har därför ej heller undertecknats.

Rosita Olsson Palmberg (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-20 10:56