S-kvinnor

S-kvinnor  är en socialdemokratisk och feministisk organisation som företräder kvinnors intressen och rättigheter. Vi påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån ett kvinnligt perspektiv och arbetar också för internationell och kvinnlig solidaritet.

Vi är en del av Socialdemokraterna och deltar därför i dess arbete men vi har också en egen agenda med egna möten.  S-kvinnor i Österåker har tagit ställning för vissa frågor och du kan läsa om dem här.

Rekommenderat

 

Så här ser vi det

Kvinnors rätt till egen försörjning och ett heltidsjobb är en förutsättning för ett jämställt samhälle och kvinnors oberoende. Tyvärr så tvingas många kvinnor fortfarande att jobba deltid, inte minst inom de kommunala verksamheterna. Och inom...

Med genusglasögon på

S-kvinnor arbetar för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Vi vill undanröja kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv och samhälle. Gyllene regler – för dig som vill förändra maktrelationerna. 1. Ta genusglasögonen på dig...

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter