S-regering ger 62 nya lärare i Österåker

Ett framtidskontrakt för Stockholmsregionen

Vi ska vara stolta över Stockholm. Vi är ett av världens mest moderna och världsledande storstadsområden. Men att vara stolt innebär inte att vi kan blunda för de problem som finns. Kommer vården att kunna ta hand om mig och min familj om jag blir sjuk? Får mina barn det stöd de behöver i skolan? Kan unga få jobb och bostäder så att de kan börja sina vuxna liv? Vi tror att det är dags att tänka nytt. Därför ger vi Stockholmsregionens invånare fyra tydliga löften i vårt Framtidskontrakt för Stockholmsregionen:
1. Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag. Kan man jobba ska man inte få försörjningsstöd utan ett arbete.
2. Mindre klasser ska gå före fler skattesänkningar. Minst 3 000 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018. Vi vill minska klasserna i de tidigare årskurserna och öka lärartätheten. För Österåker skulle det innebära 62 nya lärare och för Vaxholm 18 nya lärare.
 3. Ordning och reda i vård och omsorg ska gå före nya privatiseringar. Personalen i vården måste få ro att fokusera på patienterna, inte på administration. Bolag med kortsiktiga vinstintressen ska inte äga verksamheter inom vård eller skola.
 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter. Vi ska tydligt minska bostadsköerna för alla och särskilt för unga och studenter.
Vi tycker att investeringar i vår välfärd skall gå före fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Därför vill vi tillsammans med dig genomföra detta framtidskontrakt. Men valet är upp till dig. Den 14 september avgör du Sveriges och Stockholmsregionens väg in i framtiden

Helene Hellmark Knutsson, (S) finanslandstingsråd i opposition, Stockholms läns landsting
Karin Wanngård, (S) oppositionsborgarråd, Stockholms stad
Ann-Christine Furustrand,(S)  kommunalråd i opposition i Österåker
Katherine Angelo Lindqvist, (S) oppositionsledare i Vaxholm

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-29 09:43