Så här har vi förvaltat mandaten !

Öppen redovisning från Socialdemokraterna i Österåker . Så här har vi förvaltat mandaten 2011 – 2014 .

” Ingen regering är så bra att den inte förtjänar en vältränad opposition. Alternativet är nämligen uppblåst självgodhet och sämre beslut……..” Så skrev Lena Mellin, Aftonbladet 2011-01-13

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition i Österåker :

- Vi Socialdemokrater har befunnit oss i opposition. Oppositionens roll är tudelad. Dels att vara en nagel i ögat genom att granska den i Österåkers styrande alliansen. Alliansen i Österåker består av moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och Österåkerspartiet. Vi har granskat alliansens sätt att styra Österåker. Vi har ställt frågor, interpellerat och vi har framfört kritik när så varit befogat i så väl protokoll som i den offentliga debatten i media. Citatet ovan tycker jag beskriver på ett bra sätt, en del av oppositionens viktiga arbete i en demokrati.

- Vår andra uppgift i rollen som opposition är att utgöra ett fullgott politiskt alternativ. Den uppgiften har vi uppfyllt genom att vara ett aktivt parti. Vi har lagt egna yrkanden och förslag där så behövts. Vi har framfört förslag genom motioner, varje år har vi på egen hand arbetat fram fullödiga förslag till budget för Österåkers kommun.

- Nu är snart mandatperioden slut och det är val söndagen den 14 september. Då vill vi öppet redovisa hur vi fullgjort de mandat vi fått av väljarna. Givetvis önskar vi oss ett ökat stöd från väljarna i Österåker, för vi vill kunna genomföra en politik som bättre skulle utveckla Österåker med fokus på kvalitet och utveckling – inte nya skattesänkningar och privatiseringar.

Vår öppna redovisning omfattar enbart vårt arbete i Österåkers parlament – Kommunfullmäktige. Till det skall läggas allt arbete som utförts i kommunens styrelser och nämnder där Socialdemokraterna är lika aktiva. Utan överdrift törs vi säga att Socialdemokraterna utgör en viktig politiskt kraft som bidrar aktivt och konkret till att utveckla Österåker för framtiden.

Läs hela rapporten genom att klicka här

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-30 13:23