Sätt upp lekredskap NU för barnens skull.

 

 Det finns en stor allmänning som är kommunal mark vid Orionvägen/Västra Banvägen i Österskärsområdet. Där har funnits en lekplats med gungor och andra lekredskap samt en fungerande fotbollsplan.

Lekplatsen besöks av många barn dagligen dels från området men också från förskolor i Österskär. I parken finns endast en rutschbana. Vi ser dagligen många barn sitta i rutschbana samtidigt utan att ha något annat att göra. Tidigare har det funnits gungor och klätterställning men med eftersatt underhåll togs de bort för flera år sedan. Parken har funnits med i den kommunala upprustningsplanen för iordningställande av lekplatser men togs bort därifrån för flera år sedan av ekonomiska skäl sades det.

Det är ett befogat krav från boende i området och av villaföreningen Oceanen att lekplatsen upprustas.

Vi socialdemokrater tycker det är dags att ge barnen gungor, en klätterställning och att iordningställa fotbollsmålen på lekplatsen.

 

Margareta Olin

För socialdemokraterna

 

Motion till kommunfullmäktige i Österåker, Åkersberga den 6 maj 2010  

 

 

Taggar: