Turistbyrå bra medborgardialog bättre

Österåkers kommun kommer i de närmaste dagarna att inviga en permanent turistbyrå i Åkersberga Centrum. Det tycker vi Socialdemokraterna är bra men vi vill att den utvecklas till att bli en plats för ständig medborgardialog, säger Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition.

Vi Socialdemokraterna har motionerat om att skapa en plats för ständig medborgardilog i centrum just för att vi ser ett behov av att låta invånarna i Österåkers på ett enkelt och kontinuerligt sätt kunna dels få information men också kunna få ge sina synpunkter på kommunens planer för hur mark och vattenområden skall användas. Var skall det byggas bostäder, var skall förbättringar göras för infrastruktur et, etc. Vi menar att det är bra att ge invånarna i Österåker så goda möjligheter som möjligt för att kunna ta del av Österåkers kommuns fortsatta utveckling. Här är också en utmärkt plats för att kunna få möta de förtroendevalda, såväl i majoritet som i opposition.

Motionen behndlades nyligen i kommunstyrelsen. Där gav Mp Socialdemokraterna sitt stöd, medan övriga borgerliga partier i alliansen som Rp valde att rösta mot S-förslaget.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-06 14:12