Styrelsen 2011


Rosita Olsson-Palmberg
ordförande

Monica Lindgren
ledamot, vice ordförande,
facklig ledare, valledare

Hans Johansson
ledamot, kassör

Bernt Nilsson
ledamot, sekreterare                         

          

Carlos Nunez
ledamot

Kristina Noring
ledamot,ansvarig medlemsvärvning

Roger Svalhde
ledamot Facklig ledare

Margareta Olin
ledamot ansvarig medlemsregister

Tommy Rindevall
ledamot

Ingela Westerlund

Ersättare

 

Anas Abdullah
ersättare

Eva Börjesson

Ersättare  

Karin Nyborg Hammenstig

Ersättare

Hilda Gonzales

ersättare 

Följande är adjungerande till styrelsen 

Mouloud Tekfi
Integrationsansvarig

Ann-Christine Furustrand
oppositionsråd                      

Marie Ende
kvinnoklubben, internationell ledare

Hanna Johansson
SSU                                  

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-27 14:27