Styrelsen 2009

 

Ordförande    

Rosita Olsson -Palmberg


 

Vice Ordförande

Valledare

Facklig ledare  

   

 Monica Lindgren

Kassör                   

Hans Johansson

 

Sekreterare            

Roger Svalhede

 

Studieorganisatör   

Gertrud Hillgren

 

Integration/

Demokrati ansv.      

Carlos Nunez

 

Ledamöter samt

medlemsansvariga  Gertrud Hillgren             

                                 Tomas Nilsson

                                 Kristina Noring

Representant för SSU

                                 Hanna Johansson

 

Ersättare                  Kristina Embäck

                                 Bernt Nilsson (vice sekreterare)

                                 Margareta Olin

                                 Tommy Rindevall

Ansvarig för

medlemsregistret    Margareta Gustafsson

 

Revisorer                 Leif Pettersson

                                 Lars Starkerud

                                 Inger Larsson