NU måste kommunen bestämma sig för vad man vill med sin simhall!

Ta fram ett framtidskoncept som visar kommunens   ambition med Söra simhall INNAN driften av simhallen upphandlas eller överlåts av annan huvudman!


PRESSMEDDELANDE

Ett förslag från den borgerliga alliansen är nu på väg från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att kommunens kultur- och utbildningsnämnd får i uppdrag att upphandla eller upprätta tjänstekoncessionsavtal gällande drift av verksamheten i Söra simhall.

 

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;

-  Österåkers kommun bör nu ta sig tid för att röna ut vad man vill med Söra simhall – vilka ambitioner kommunen har, innan några diskussioner förs om vem/vilka som skall handha den framtida driften

- därför bör istället Kultur och utbildningsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett program för Söra simhall som tydligt visar kommunens ambitioner med sin simhall både utifrån kvalitetsaspekter, tillgänglighet, och helhetskoncept för framtiden som får antas av kommunfullmäktige.

 - att först fastställa driftsformen utan en grundläggande programbeskrivningen över vad kommunen vill med sin simhall är att börja i helt fel ände

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-18 10:02