Tal av Marie Ende

 

Vi S-kvinnor vill ha ett jämlikt samhälle där kvinnor och mäns kompetens tas tillvara och där ingen diskrimineras på grund av sitt kön.

Idag är det inte så. Kvinnor har fortfarande lägre lön än männen för samma arbete. Dessutom är sanningen den att då det blir många kvinnor i ett yrke sjunker lönenivån.  Orimligt anser vi.
Vi har fortfarande inte uppnått 50 % representation i de olika beslutande organen och det pratas om kvotering, kanske är det dags att införa det nu!
Vi har inte en individuell föräldraförsäkring där pappor och mammor delar lika på ledigheten för barnets bästa.  Det borde vara självklart att det är så och för att få jämvikt bör ledigheten utökas.

Politik är att vilja, sa Olof Palme. Men det är också att ta ansvar.

Ta ansvar för en barnomsorg på barnens villkor. Idag är det inte så. Alltför stora barngrupper renderar till att det mer handlar om förvaring än en pedagogisk verksamhet. Det finns en anledning till att det numera heter förskola och inte daghem. 


Ta ansvar för en äldreomsorg på de äldres villkor. Det är inte givet att Anna 92 år kan ta hand om sin sjuka man som inte kan gå och som ramlar ur sängen om nätterna. Visserligen finns hemtjänsten där ibland men det är inte Anna som har beslutat om hur ofta de ska komma eller vilken hjälp de ska få. Politiker och tjänstemän fattar allt för ofta beslut utifrån de ekonomiska förutsättningarna och inte efter det reella behov som finns hos den enskilde vårdmottagaren.  

Att ta ansvar handlar om att erbjuda en bra utbildning på elevens och studentens villkor och skapa möjligheter för kompetensutveckling hela livet. Komvux måste få vara kvar och snarare utvecklas än avvecklas. Det handlar också om att bygga upp en forskning värd namnet.


Politiker ska ta ansvar för att lagar, förordningar efterlevs.
En av dessa förordning är FNs kvinnokonvention. Konventionen definierar diskrimineringen av  kvinnor; Rätten till frihet och personlig säkerhet, Rätten till jämställdhet inom familjen, rätten till rättvisa och gynnsamma arbetsförhållanden. Staterna ska också vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra sexuellt utnyttjande.

Detta, mina läsare, förpliktar även Österåkers kommun att vidta åtgärder.
1:a kvartalet 2006 polisanmäldes 52 kvinnobrott i Österåker. I Täby anmäldes under samma period 54. Mörkertalet vet ingen hur stort det är men alla vet att det är många många fler.
Vad gör då Österåker? 
I valrörelsen pratade alla partier om att stävja våldet mot kvinnorna och att ge kvinnojouren ett bidrag.  Vad har hänt efter över 8 månader. INGENTING!! Skandal tycker vi S-kvinnor! Samtidigt som vi alla måste arbeta förebyggande måst vi också ta ett ansvar för de drabbade. Kvinnojouren, som är en helt ideellt engagerad förening,  har på uppmaning av kommunala borgliga politiker sökt föreningsbidrag men ännu har de inte fått något svar. Hur länge ska en frivillig organisation behöva vänta? Skamligt anser jag!!! 
Jag anser att kommunen borde ta fram en strategi för att förebygga våldet mot kvinnor och då menar jag verkligen att arbeta förebyggande genom att också arbeta med männen. Kvinnorna är enbart offer! Det gäller att även agera i skolan. De grundläggande mänskliga rättigheterna borde alla kunna och respektera.
Vi ska heller inte acceptera sexuella trakasserier eller ofredanden i någon form, inte ens av alkoholpåverkade politiker på en julfest. Det är en skam att vår kommun inte tar sitt fulla ansvar.
 

I vår kommun behöver kvinnoyrkerna högre lön och vi kräver att arbeta heltid ska vara en rättighet.
 
I vår kommun behövs det fritidsaktiviteter för alla åldrar och där kan ett allaktivitetshus vara ett verktyg för att mötas över generationsgränserna.
 
I vår kommun behövs mindre barngrupper. 

I vår kommun behöver vi ha en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen, inte bara i tätorten Åkersberga.

I vår kommun behöver vi ha jämställdhetsperspektiv i alla kommunala beslut och se till att kvinnokonventionen efterlevs.

Så länge det finns orättvisor, så länge jämställdhet inte är helt infört och så länge det förekommer våld mot kvinnor så länge kommer vi S-kvinnor att kämpa.  

Tack för mig!

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-21 09:49