Komvux stryps åt

(Publicerad i Kanalen vecka 17)

Regeringen Reinfeldt skär nu ner statsbidraget till kommunala vuxenutbildningen. För Österåkers del innebär det minskade anslag med närmare en miljon. Risken är nu stor för att Komvux i Österåker går en tuff tid tillmötes och att färre ges möjlighet att vidareutbilda sig.

Anslagen från regeringen skärs ner med 600 miljoner kronor. Resterande statliga pengarna till vuxenutbildningen kommer inte längre att öronmärkas, utan kan lika gärna gå till övrig kommunal verksamhet. Bor man i Österåker brukar sådant innebär att statliga medel kan gå till precis allt annat, skattesänkningar tillexempel, eller fina möbler till kommunalråden. Detta har hänt förr!

I kommunfullmäkte har jag nu ställt frågan hur den borgerliga majoriteten skall hantera det faktum att anslagen nu minskar till Komvux. Svaret jag fick var mer ett konstaterande att regeringen ger Österåker drygt 800 000 kronor mindre för att bedriva Komvux och att den politiska ledningen här i kommunen hoppas att detta skall lösas genom att Komvux tar emot färre elever. Det är inte att ta tag i problemet, utan att stoppa huvudet i sanden och hoppas att allt löser sig av sig självt. Var finns den politiska ambitionen? Den finns uppenbarligen inte alls!

Jag vill understryka hur viktig den kommunal vuxenutbildning är och att Österåker självklart måste se till att alla som vill och behöver ges möjlighet att komplettera sin utbildning. Att kommunen är beredd att göra en sådan satsning inte minst för att stödja korttidsutbildade att komma ut på arbetsmarknaden. 

Det kan inte ligga i kommunens intresse att stoppa någon från att komma ut i arbete och sedan i förlängningen stå där och enbart hänvisa till socialbidrag vilket kan bli konsekvensen av att Komvux nu stryps åt.

Ann-Christine Furustrand (s)

 

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-27 15:58