Skolpeng värd namnet


(S) vill ha skolpeng värd namnet

( publicerad i Kanalen och Mitt i Södraroslagen under maj 2007)

Ett antal föräldraföreningar och liknande gick för en tid sedan ut med ett upprop för en bättre skolpolitik i Österåker. De beskriver hur kommunen hamnar långt ner i tabellen vid flera  undersökningar om skolkvalitet. Det gäller t.ex. storlek på skolpeng och barngrupper, andel utbildade lärare och personaltäthet. I BRIS årliga rapport över kommuners förmåga att ordna goda uppväxtvillkor ligger Österåker på 284:e plats av 290.

Makten över förskola och skola ligger hos kommunerna, inte hos regering eller riksdag. Majoriteten i Österåkers kommun har makt och möjlighet att höja en låg skolpeng, minska barngrupper och förbättra lärares arbetsvillkor så att fler utbildade söker sig till, och vill fortsätta arbeta i, kommunen.

Når budskapet från undersökningar och medborgare fram till majoriteten? Ekonomin i skola och förskola är mycket ansträngd - men skatten är sänkt och kommunen redovisar budgetöverskott? Uttalandet i tidningen från Ingela Gardner-Sundström om att nivån på lärarlöner inte spelar någon roll för kvaliteten i skolan, vad menas med det? Tror Gardner-Sundström inte att lönens nivå har något samband med kvaliteten på det arbete som utförs? Gäller detta i så fall generellt eller bara för lärare? Är det en moderat uppfattning eller en privat?

Vi som sitter i s-gruppen i utbildningsnämnden vill också se en skolpolitik värd namnet i Österåkers kommun. Vi vill ha:

- högre skolpeng
- mindre barngrupper, och
- högre personaltäthet i förskola och skola.


Utbildningsnämndens s-grupp:
Pernilla Sternälv
Anas Abdullah
Anita Grünewald
Tomas Nilsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-20 12:44