Nu skall barn väljas efter lönsamhet

    Bror Segerlund (s):

- Varje förskola skall nu få välja vilka barn man vill ta emot men är det barnens föräldrar eller varje förskola som ska välja förskoleplats till barnen? Den moderatstyrda majoriteten i Österåker skall nu ge respektive förskola rätt att välja bort vilket barn som man INTE VILL ta emot.

 

Med denna systemmodell har moderaterna nu vänt på hela begreppet "kundval" som man propagerat för inte minst i valrörelsen vara så viktigt, att ”kunden”, dvs medborgarnas skall ha rätt att välja vilken förskola, äldreomsorg osv. som man vill ha.

 

Nu gör borgerligheten något annat. Man låter den så kallade utföraren dvs dom privata förskolorna själv välja ut de barn ur kön, som man vill ha.  Så kommer det att bli eftersom det med varje barn följer en ”peng” som är lika för alla barn.

Och naturligtvis följer dom andra små borgerliga partier vad storebror moderaterna tycker.

Detta innebär på sikt att man segregerar barn utefter vilket behov det enskilda barnet har. De barn som har behov av extra stöd i sin utveckling kommer att hamna i den förskola som kommunen eventuellt driver. Barn som inte har sådana behov kommer att vara attraktiva, mer lönsamma, för dom vinstberoende privata förskolorna.

 

Det här valet skall alltså bl.a. Rydbo friskola, med ägaren Ingela Gardner Sundström, kunna göra utan att beakta hur länge föräldrar stått i kö för att få förskoleplats.

 

Osökt för detta tankarna till händelser i historien om segregation av medborgare.

Naturligtvis skall det, enligt vår (s) uppfattning, vara föräldrarna som skall välja förskola för sina barn där turordningen bestäms av väntetiden i kön!
Om det inte får vara på det sättet skall då begreppet ”kundval” tolkas så att också privata vårdföretag skall kunna välja vilka äldre som skall få sin tillsyn, men bedömd efter hur lite omsorg var och en behöver.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-13 16:40