Orättvisa är inte lösningen!

 

Välfärden, tryggheten och rättvisan utmanas varje dag, eftersom den moderatledda regeringen ständigt kommer med nya förslag som är orättvisa, ojämlika och inte minst ogenomtänkta.

Moderaterna far med osanningar och vrider statistiken så hårt att den är verklighetsfrånvänd.

Många viktiga fakta utelämnas. År 2006 och 2007 hade Sverige en stark jobbtillväxt. Samanlagt ca 200 000 nya jobb, men utvecklingen är inte nuvarande regeringens förtjänst. Det är tack vare den starka internationella konjunkturen, i kombination med den grund som den socialdemokratiska regeringen lade. Nu bedömer både regeringen och riksbanken att arbetslösheten är på väg upp igen. Jobbtillväxten tvärnitar! Det är dessutom tomt prat att de lågavlönade tjänat mest på skattesänkningarna. Kan man lite matematik, är det lätt att räkna ut att ju större inkomst, ju större skattesänkning.

Många anställda inom vård, skola och omsorg har svårt att få en heltidsanställning och är därför deltidsarbetslösa. Fr.o.m. den 7 april i år begränsades a-kasseersättningen i samband med deltidsarbete. De som är deltidsarbetslösa kommer bara att kunna stämpla på deltid i 75 dagar. När de 75 dagarna är slut kan de välja mellan att säga upp sig från sitt deltidsarbete och stämpla på heltid, eller att arbeta deltid utan att få ersättning från a-kassan. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har tredubblats sedan den moderatledda regeringen tog vid 2006. Ytterligare 3900 personer rör det sig om. Då vill jag tala om att under den socialdemokratiska regeringens sista år minskade långtidsarbetslösheten bland ungdomar med 7000 personer. Kostnaderna för socialbidrag, till biståndsmottagare som inte är flyktingar i fasta priser ökade 4:e kvartalet 2007 jämfört med 4:e kvartalet 2006, i 47 procent av Sveriges kommuner. Orättvisa är inte lösningen på Sveriges problem. Regeringen slarvar bort Sveriges potential och slumpar ut sådant vi äger tillsammans. De säger att välfärden behöver resurser, men tackar nej till skattepengar från de som verkligen har råd att bidra. Sverige bryts isär. Det är en oansvarig och omodern politik. Utveckling hämmas, tillväxt stannar av. Sverige tappar jobb och konkurrenskraft.

Socialdemokraterna vill istället investera i svenska folkets kraft, mod och strävan till framgång. Det är bara så vi klarar jobben, välfärden och konkurrenskraften i framtiden.

 

Monica Lindgren

Vice ordf. Arbetarekommun i Österåker

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-05 15:14