Små barn skall inte diskrimineras!

(publicerad Aktuellt i Politiken)

 

Moderaterna i Österåker har nu gett såväl privata som kommunala förskolor, rätt att göra avsteg från turordningen i kön till förskoleplats. Nu är det inte längre enbart föräldrarna som väljer förskola till sina barn, utan förskolorna som också väljer ut barn till sin verksamhet. Det öppnar upp för sortering, och framförallt bortsortering, av barn. Risken för diskriminering av riktigt små barn har därmed ökat. Det här är inte acceptabelt!

 

I valrörelsen propagerade moderaterna för att införa ett kundvalssystem. Sannolikt var det ganska många som trodde att det byggde på att medborgarna i Österåker som ”kunder” skulle ges rätt att själva välja, till exempel förskola för sina barn.  Nu i och med beslutet i förskolenämnden 15 april, visar det sig att i verkligheten är det precis tvärtom.  Det är inte längre föräldrarna som garanterat är dem som väljer förskola till sina barn, utan nu väljer förskolorna de barn som de själva tycker passar in i deras verksamhet. Det här är ett helt nytt sätt att se på det s k kundvalssystemet. Det till och med vänder helt upp och ner på det när det inte längre är kundens önskemål som styr, utan den som utför tjänsten som väljer kund!

 

I Barnkonventionens artikel 2 slås det tydligt fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som ratificerat den och det gjorde Sverige 1990. Vi socialdemokrater skrev en motion som samtliga partier i Österåker ställde sig bakom. Den handlade om att vi som kommun skulle i alla kommunens verksamheter se till att följa Barnkonventionen. Beslutet som nu har fattas om att välja barn ur kön tycker vi inte rimmar med Barnkonventionen.

 

Hur skall vi kunna lära barnen att leva i ett samhälle av mångfald och tolerans, om man från tidig ålder från vuxet håll ska kunna bestämma vilka barn som ska få vara med i förskolan eller inte. Beslutet är dessutom rent oförskämt gentemot föräldrarna i Österåker och skickar en obehaglig signal om att deras barn kanske inte passar in.

 

 

Ann-Christin Furustrand (s)                        Rosita Olsson - Palmberg

gruppledare i kommunfullmäktige               ordförande för socialdemokraterna i Österåker                                                Österåker

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-05 14:56