Hemmafrubidrag i Österåker kvarstår

 

Debattinlägg publicerad i Kanalen v 39

Kommunfullmäktige 24/8 i Österåker diskuterade bland annat vårdnadsbidraget. Vänsterpartiet föreslog i en motion att det införda vårdnadsbidraget i Österåkers kommun skulle skrotas, något som vi socialdemokrater också tidigare yrkat på så det var inte svårt att ge ett kraftfullt stöd för förslaget att ta bort bidraget. Pengarna som den borgerliga majoriteten satsat skulle mycket bättre kunna ges till kvalitetshöjande insatser i förskolan, som att påbörja minskningen av barngrupperna. Det vore en mycket bättre prioritering av skattemedlen.

Ur debatten framkom att 19 kvinnor utnyttjar bidraget och en man, vilket tydligt visar den snedfördelande effekten detta bidrag har mellan könen. Dessutom så hade merparten av dessa kvinnor redan innan bidraget infördes befunnit sig hemma, dvs inte yrkesarbetat. Syftet från borgerliga politiker med vårdnadsbidraget är bland annat att det skulle få föräldrar att ta sina barn från förskolan, den effekten har helt uteblivit. Helt krasst så har vårdnadsbidraget i Österåker blivit ett lönebidrag för hemmafruar, precis som vi socialdemokrater sa redan innan bidragit infördes. Vårdnadsbidraget rimmar dessutom illa med den arbetslinje som borgerliga politiker numera säger sig vara frälsta av. Därtill påstod felaktigt den borgerliga majoriteten att vårdnadsbidraget skulle vara pensionsgrundande, så är icke fallet, och något jobbskatteavdrag ges inte heller då detta är ett bidrag och inte räknas som lön!

Ur diskussionen framkom vilken fullkomlig och total inkompetens det finns bland borgerliga ledamöter i Österåker om just jämställdhet. Sanningen är snarare att få borgerliga män i den församlingen skulle ha så mycket emot om kvinnorna i samhället intog hemmets lugna vrå istället för att yrkesarbeta. Längtan tillbaka minst 50 år i tiden är hos dem uppenbarligen stor.

För oss visar det på en oförmåga att se vilken enorm betydelse kvinnorna har för samhället. Sjukvården, omsorgen för att bara nämna några exempel skulle helt klappa ihop om det inte vore för alla duktiga yrkesarbetande kvinnor.

Tyvärr gick det inte att få bort vårdnadsbidraget. Enstaka folkpartister avstod från att rösta hellre än att se till att få bort detta ojämlika och gammelmodiga stöd. Ska vi få en ändring till stånd i synsättet på män och kvinnor i Österåker krävs ökat stöd av väljarna för en sådan förändring.  

Ann-Christin Furustrand (s), Margareta Olin (s)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 11:08