Om inte skönhetsråd, så ett gestaltningsprogram!

 

Publicerad i Kanalen v 8

Tack för ditt svar Jan-Olof  Sundström på min insändare. Ja, i mina ögon verkar bygglovssökarna och byggherrarna få härja fritt i vår kommun. Om nu ett skönhetsråd är något helt oöverstigligt för dig, varför inte pröva att införa ett gestaltningsprogram som en bilaga till varje detaljplan, där kommunen slår fast vissa principer för husens utseende för att uppnå en god helhetsverkan i stadsbilden. Exempel på aspekter är placering, takform, material och färg. I Danderyd är man t.o.m. så modiga att man i sina gestaltningsprogram säger att de nya byggnaderna skall tillföra området estetiska och arkitektoniska värden, och anpassa sig till den omgivande bebyggelsen även om området inte är kulturhistoriskt värdefullt.

Detta Jan-Olof skulle underlätta för alla parter och försköna och göra vår kommun mer attraktiv.

Jag håller med dig att Kanalstaden ser ut att bli ett attraktivt område, men det beror helt på duktiga arkitekter som fått bestämma över ett stort område, och helt säkert tagit hänsyn till den redan befintliga omgivningen.

Att det ser ut som det gör på vissa ställen, får vi nog klandra byggnadsnämnden och, för att citera dig, de "rimligt kompetenta ledamöterna".

Erfarenheten visar att vackra områden ger höga försäljningspriser. Dit vill folk flytta och bo.

Höj viljan och ambitionsnivån. Låt oss få vackrare och mer harmoniska bostadsområden.

Margareta Gustafsson  (s)

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-26 08:50