Sälj inte vårt Apotek

 

Apoteket Ankaret i
Åkersberga Centrum säljs ut !

Nu har den borgerliga majoriteten i riksdagen fattat beslut om att avreglera apoteksmarknaden. Två tredjedelar av landets totalt 900 apotek ska säljas.

 

Det Apotek vi har i Åkersberga Centrum, Ankaret, finns med på listan till försäljning i en grupp om 21 apotek som därmed säljs i en s k portfölj sannolikt till en koncern, ett storföretag/grossist?

Under hösten blir det klart vilka internationella företag som köper in sig på den svenska apoteksmarknaden.

 

Vi socialdemokrater rösta de NEJ till utförsäljningen och protesterar nu mot regeringen Reinfeldts utförsäljning av Apoteken.

 

Regeringen vill ge apoteken en högre vinstmarginal. Detta ska betalas genom ett prispåslag med 10 kronor per läkemedelsförpackning. Det blir dyrare för kunder och skattebetalare. Vinsten går till de nationella grossisterna.

 

Om vi får väljarnas förtroende kommer vi att riva upp beslutet om avreglering av apoteksmarknaden. Den borgerliga regeringen slår sönder ett väl fungerande apotekssystem och låter miljarder kronor rinna iväg i ökade läkemedelskostnader. 

 

Vi socialdemokrater röstade NEJ till regeringens förslag att avreglera apoteksmarknaden, våra argument är bland annat följande:

Det svenska apotekssystemet är ett av de säkraste och mest kostnadseffektiva distributionssystemen för läkemedel i hela världen.

Det här kommer att leda till högre kostnader för skattebetalarna och det kommer att gynna några få internationella läkemedelsgrossister som har möjlighet att lägga under sig en stor del av den svenska marknaden.

Det här vill vi socialdemokrater göra istället:

 

För att öka tillgängligheten vill vi socialdemokrater att receptfria mediciner ska kunna köpas på fler ställen än apoteken.

 

Vi menar också att apotekens roll när det gäller insatser för en bättre och säkrare läkemedelsanvändning bör utvecklas och stärkas.

 

Vi är oroade över att de internationella apotekskedjorna kommer att gynna vissa läkemedelsbolag mer än andra och därmed äventyra patientsäkerheten.

 

 

Artikel lokala media publicerad i MItt i som Kanalen

Tillhör dem som gillar Apoteket. Som mångårig diabetiker med behov av livsavgörande mediciner, känner jag mig trygg och bra och professionellt bemött av Apoteket. Nu känner jag mig orolig. Skälet är att den moderatstyrda regeringen lägger inom kort ett förslag om att avreglera apoteksmarknaden. Det är en avreglering som genomförs av
s k ideologiska skäl. Detta gynnar inte oss som konsumenter utan främst de internationella läkemedelsgrossister. Det vinstintresse som driver dessa företag är ingen bra drivkraft för en säker läkemedelshantering. Risken är stor för högre kostnader för oss skattebetalare - varför skall vi ställa upp på det?

Det finns i Sverige en väl fungerande apoteksmarknad. Apoteket garanterar en effektiv och säker hantering av läkemedel och har bland Europas lägsta priser.

Jag vill som socialdemokrat rädda och säkra den kostnadseffektiva Apoteken. Vill i fortsättningen ha kvar vårt Apotek i centrala Åkersberga och inte behöva gå till tillexempel ICA, eller till ett hörn av Willys och handla min medicin.

Ann-Christin Furustrand socialdemokrat och ”Apotekskramare”
Österåker

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-05 11:16