Svar till Björn Molin i Kanalen nr 30.

Svar till Björn Molin i Kanalen nr 30.

 

Björn Molin har sin egen värld där han fabulerar ganska friskt. När det gäller byggnationen av Skonaren så var projektet upplagt för att sälja olika huskroppar som bostadsrätter. Men det blev aldrig av. Orsaken var inte att Molin hade fått en förkärlek för hyresrätter utan orsaken var att staten gick in och finansierade hyresrätter. Därför blev det hyresrätter. Björn Molin har inte haft med Skonaren att göra i sin roll som Kommunalråd. Affären är helt och hållet Armadas.

Några faktauppgifter förmedlade av Leif Pettersson, kommunalråd (s) åren 94 - 96

  1. När jag tillträdde som kommunalråd fanns det ca 7 500 kvadratmeter outhyrda bostadsytor vilket motsvarar över 100 lägenheter. Vad hade Björn Molin skrivit i tidningen om vi hade startat nybyggnation av ytterligare lägenheter?
  2. Under 1997 utformade olika arkitekter förslag till Skonaren och Armada lämnade in en ansökan om planändring av området från industriområde till bostadsområde. Arbetet med planändringen var klart när BM blev kommunalråd, men sedan stoppades arbetet av någon och igångsättning kunde ske först under 2002, dvs fem år senare.
  3. Björn Molin och moderaterna beslutade när de fick majoritet att Armada skulle minska sitt engagemang vad gäller bostäder.
  4. Under 2000 genomfördes en kuppartad försäljning av 590 lägenheter till Mandamus. Kommunallagens bestämmelser om att kommunfullmäktige skall höras innan större affärer i helägda bolag nonchalerades helt och styrelsens ledamöter i Armada informerades bara några dagar före det att beslut skulle fattas. Försäljningen gav en realisationsvinst på 42 miljoner (29,4 efter skatt) samtidigt som Armada förlorade ett täckningsbidrag på 9 miljoner årligen från de försålda fastigheterna. Leif Pettersson och den opolitiske ledamoten, dåvarande vice VD i Handelsbanken Hans Christoffersson reserverade sig mot beslutet pga att fastigheterna såldes till för lågt pris och att det affärsmässigt var en riktigt dålig affär.
  5. Den 29 april 2002 beslutar fullmäktige om en internförsäljning av Armada till Åkers Kanal. Socialdemokraterna reserverar sig. Sedan dess har Österåkers kommun fått ca 100 miljoner i räntor från Åkers Kanal varav lite mer än hälften återlämnats i form av ägartillskott.

Det finns en ”rolig” redogörelse från det första spadtaget för Skonaren. Som brukligt är så är det politiken och det egna företaget – i det här fallet Björn Molin och Sture Olsson Armadas ordförande – som tar det första spadtaget.  Molin var dock snabbt framme och tog den spade som Olsson skulle ta spadtaget med. Molin räckte över spaden till Fru Neckman. Olsson stod helt plötsligt offside. Molin tycke även att den mousserande drycken, som bjuds på sådana här evenemang, inte skulle inmundigas på plats. Molin tog en av flaskorna och gav fru Neckman och därefter tog han den andra. Här står byggare, inbjudna gäster etc etc och ser Molin käckt promenera från invigningen.


Björn Sundman (s)

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-02 13:41