Propaganda – eller ”Oj – vi glömde oppostionen”

Den kommunala informationstidningen "Vårt Österåker" gick i graven vid årsskiftet. Den nya informationsskriften "Tidningen Österåker" kom i brevlådan nu i helgen. Vid första intrycket så kändes den efterlängtad. Det gamla tabloidformatet är omodernt och en aning för stort. Det nya är mycket tillgängligare och har ett trevligt omslag och ett bra format.

Men efter att ha kommit fram till sidan 4 började jag undra om tidningen jag läser endast vänder sig till läsare som vill läsa om vad den borgerliga politiken för med sig. Det finns inte en enda stavelse om oppositionens ambitioner för det som sker i Österåker. Är det så att "Tidningen Österåker" ska vara ett husorgan där den borgliga majoriteten ska få stort utrymme för sin politik. Om kommunen ska ge ut en tidning till medborgarna bör man försäkra sig om att vara objektiv.

Jag noterar även att de ledare som kommunstyrelsens ordförande och undertecknad hade ett utrymme där vi kunde visa skillnaderna mellan vår olika syn på politiken i Österåker – nu har gått i graven.

Vi socialdemokrater är ärliga – vi annonserar vår politik öppet.

Björn Sundman (s)

Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-08 15:25