Risk för färre anställda i Österåker

 

Budgeten för 2010 är nu antagen. Den moderata alliansens budget gick igenom med oförändrad skattesats för nästa år. Samma kommunalskattenivå som för i år inneburit månatliga rapporter på ideliga underskott, och som resulterat i att mellan 80 – 90 personer har fått lämna sina anställningar

I Österåker. Som jag ser det, så mörkade alliansens företrädare sina planer för en fortsatt väg med att ytterligare minska antalet anställda i kommunen. Det finns planer inriktade på skolans område för att göra verksamhetspersonal "övertaliga" . Fackliga företrädare är som jag förstår redan kallade till samtal. Det som oroar mig är att det inte tycks finnas någon gräns för hur mycket personal som sittande ansvariga politiker kan tänkas göra sig av med. Allt handlar om att till vilket pris som hålla en alldeles för snäv budget.

När jag var med och arbetade fram den socialdemokratiska budgetförslaget så var utgångspunkten att lägga ett förslag som skulle sätta stopp för moderata alliansens nedskärningar. Sätta stopp så att den negativa färdriktningen kunde brytas och framtiden mötas på ett betydligt mer offensivt sätt. Kvalitet i välfärdstjänsterna måste gå hand i hand med en ansvarsfull ekonomisk politik.

För att klara det så, utöver regeringens extra statsbidrag, så föreslog vi att skattesatsen återställdes med 40 öre för 2010. Då hade vi klarat att behålla verksamhetspersonalen. Vi hade kunnat ge personalen betydligt bättre förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete i förskolan, i skolan, i äldreomsorgen. Vi har lagt förslag för de äldre med biståndsbedömda insatser som skulle ha gett dem i genomsnitt 500 kr lägre kostnad varje månad. Som socialdemokrat, och med vårt budgetförslag i handen, kan jag se medborgarna i ögonen.

Ann-Christin Furustrand (s)

(artikel publicerad i Kanalen)

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-12 10:55