Stoppa nedskärningarna i skolan och bevara profilklasserna

Sofia går i en profilklass på Söraskolan. Hon får då extra undervisning i ämnen som hon är särskilt intresserad av, i Sofias fall är det idrott. Det gör henne och hennes klasskamrater mer motiverade att plugga hårt i alla ämnen. Det gör att eleverna stannar i kommunen för att plugga och slipper börja ett allt för tidigt pendlarliv. De borgerliga politikerna tar nu bort profilklasserna.

Sofia blir allt oftare utan lärare då skolan fuskar med att sätta in vikarier när läraren är borta. Det har redan skett två gånger den här veckan. Skolorna har inte råd med vikarier. Folkpartiet som säger sig värna skolan mer än andra sitter vid makten och röstar för nedskärningar av skolans resurser. Ska inte våra barn få den undervisning och de möjligheter som de har rätt till?

De borgerliga politikerna säger sig vara stolta över de resurser de ger till skolan i Österåker. Sofias klass har nu efter några avhopp 29 elever. Det blir ofta stökigt med så många människor i samma lokal. Sofia kan sitta halva lektionerna och räcka upp handen utan att läraren hinner hjälpa henne. Och efter lektionen stressar läraren iväg till nästa överfulla klass. Är ni stolta över det?

Moderaterna klagar över dålig disciplin i klasserna på Söraskolan. Ni har med övriga partier i Högeralliansen haft makten i kommunen i över tio år. Det är ju ni som bestämmer så gör något åt det då. Trots ”krisen” så finns det mer resurser i kommunen än någonsin.

Gör fler klasser så att storleken på klasserna blir mindre. Öka antalet vuxna i skolan så att alla barn får chansen att bli riktigt duktiga i skolan. Behåll profilklasserna som ger eleverna högre motivation att prestera bra i skolan.


Roger Svalhede

Skolbarnsförälder och Socialdemokrat

(publicerad i Kanalen)

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-12 16:13