Allaktivitetshus

 

ÖPPNA ETT "ALLAKTIVITETSHUS" I ÖSTERÅKERS KOMMUN

I Österåkers kommun saknas ett "Allaktivitetshus". De äldre har förlorat Solgården som var deras och fritidsgårdarnas verksamhet för ungdomar har skurits ner. Handikapporganisationerna har inga lokaler där de kan vara med egen verksamhet.

Eftersom de äldre och handikappade kan vara där på dagarna och ungdomarna på kvällarna
så kan lokalerna utnyttjas till fullo.

Fördelen är också att alla kan mötas med respekt över generationsgränserna till gagn för både barn, unga och vuxna. I vårt segregerade samhälle behövs det platser där vi alla kan ses oberoende av ålder.

Vi föreslår

att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns några  förutsättningar för att öppna ett allaktivitetshus Österåkers kommun

att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om detta kan
 inrymmas i det nuvarande kommunalhuset då verksamheten där flyttar till Arken

 

Åkersberga den 28 april 2005

För Socialdemokraterna i Österåker

Inga-Britt Svärd och Kristina Embäck


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:40