Fler och justa krogar


Fler och justa krogar i Österåker med egen kvalitetsmärkning !

Österåker med sin centralort Åkersberga behöver fler restauranger. Detta för att skapa en mer levande ort och ett centrum där människor inte bara skall åka till och från utan där det också skall vara möjligt att vistas i, äta en god bit mat och ha det trevligt.

Kommunen bör därför i sin planering och i övrigt på alla sätt uppmuntra till nyetableringar av restauranger av olika slag.  Men dessa vill vi socialdemokrater, skall vara bra och justa restauranger. Vi vill att alla restauranger skall konkurrera om sina gäster på lika justa villkor.

Vi vet bland annat utifrån Länsstyrelsens operation krogsanering att det ekonomiska fusket inom restaurangbranschen i Stockholm är ett stort problem. Likaså har vi förstått att det finns andra typer av problem som prostitution, ekonomiskbrottslighet och liknande inom denna bransch. Detta vill vi ju knappast se här i Åkersberga och i Österåker – men hur kan vi förhindra det?

En åtgärd skulle kunna vara att Österåkers kommun inför en egen kvalitetsmärkning. Ett märke som sätts på en väl synlig plats i restaurangen och som då talar om för sina besökare att detta är en juste restaurang och därför kan rekommenderas av Österåkers kommun.

En sådan kvalitetsmärkning skulle exempelvis kunna utformas i samarbete med kommunens enhet som hanterar kommunens alkohol- och utskänkningstillstånd samt miljö- och hälsa, och  polisen

Riktlinjer för att få uppbära kommunens kvalitetsmärkning kan vara att restaurangen
sköter sina åligganden, inte skattefifflar, betalar ut avtalsenliga löner, har en god arbetsmiljö, lagar maten under bra hygieniska förhållanden osv.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

Att  inrätta en egen kvalitetsmärkning av de restauranger och krogar som etablerar sig i kommunen.

Att en översyn görs om inrättandet av en tillståndmyndighet

Att i övrigt att kommunen aktivt på alla sätt uppmuntrar nyetableringar av restauranger runtom i kommunen och dess centralort.


För socialdemokraterna i Österåker


Ann-Christine Furustrand   Jermu Larsson Suikkari

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:49