Frågestund


Införande av frågestund i kommunfullmäktige.

Idag upplever våra invånare att fullmäktigemötena har blivit allt mer tråkiga, ointressanta och debattslösa. Därför anser vi socialdemokrater att det är oerhört viktigt att vi kan införa nya sätt som gör fullmäktigemötena mer intressanta och som kan locka fler åhörare och radiolyssnare.

Det nya sättet ska vara i form av en frågestund så att vi som fullmäktigeledamöter kan ställa vilka frågor som helst till de som är ansvariga i nämnderna. På det viset kan ledamöterna och invånarna direkt få reda på vad de ansvariga i varje nämnd tycker och tänker. Detta är viktigt inte minst på att öka ledamöternas inflytande och insyn i allt som sker i kommunen. Detta är också en möjlighet att göra dagens politik mer intressant och spännande. Det är många saker som sker utanför fullmäktiges dagordning och detta oroar oss dels som politiker, dels som allmänhet. För att kunna undvika en sådan situation som inte gynnar någon vill vi socialdemokrater;

Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett frågestundssystem enligt ovan.


Åkersberga den 24 november 2005
För Socialdemokraterna i Österåker


Anas Abdullah (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:53