Hemfixare

 

Inrätta tjänster som ”Hemfixare”

Rubriken kan tyckas något lustig. Men för många äldre är det viktigt att få hjälp med det man inte klarar av själv i hemmet. Många äldre drar sig t.ex. för att klättra upp på stolar/pallar för att byta glödlampan i taket.

Det finns många andra uppgifter som de kan behöva få hjälp med.  Måltiden är en viktig del av livet. Många ensamstående äldre som bor i ordinärt boende lider av eller ligger i riskzonen för undernäring. I en studie som Stiftelsen Äldrecentrum gjort konstaterar enhetschefer inom öppen hemtjänst att det finns ett stort behov av sällskap vid måltiden. Ofta hinns det inte med att personalen har den tid som behövs för att vara måltidssällskap. Måltiden blir ofta ett stressmoment.

Samtidigt så har Österåkers kommun anställda som befinner sig i olika rehab-faser där de, allt som oftast, skall tillbaka till sin ordinarie tjänst. Men det finns ett flertal anställda som inte kan rehaba´s tillbaka till sin tjänst då de inte klarar, pga. förslitning eller liknade, att utföra arbetet som tidigare både tids och uppgiftsmässigt. Enligt vår uppfattning har kommunen ett stort ansvar för sina anställda. Många har tjänat kommunen under många år och skall självfallet inte behöva bli ansedda som arbetsföra av försäkringskassan men inte få ett lämpligt alternativ av arbetsgivaren. Resultatet blir ofta att socialen får träda in till en större kostnad för kommunen som helhet.

Eftersom vi idag inte har någon tjänstebeteckning som ”hemfixare” så kan det vara svårt för de som agerar i de olika rehabfallen att se möjligheten till en lyckad lösning för den anställde, samtidigt som det inom omsorgsverksamheten finns ett hjälpbehov enligt ovanstående beskrivning och som skulle kunna tillgodoses genom denna åtgärd .

Den här lösningen praktiseras i flera kommuner; Smedjebacken, Höganäs, Sorsele, Örkelljunga, Dorotea, Landskrona, Höör och Kalix. Nu anser vi att även Österåkers kommun är redo för att inrätta tjänster som ”hemfixare”.

Det finns även möjlighet att anlita ”säkerhetsfixare” bland de brandmän som inte längre är i aktiv utryckningstjänst. De skulle kunna utgöra ytterligare ett komplement i omsorgen om de äldre.

Vi föreslår att

- Vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att organisera en enhet som arbetar enligt motionens intentioner.

Åkersberga den 28 februari 2005
För Socialdemokraterna i Österåker


Björn Sundman   Rosita Olsson-Palmberg

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:33