Jobb och företag

 

Fler jobb och företag till Österåker

 Med fler jobb i kommunen och fler företag kan vi lösa två problem. Dessa är för det första att mer än 90 procent av oss medborgare pendlar till arbetsplatser utanför kommunen. Väldigt få arbetar inom kommunens gränser. För det andra. När vi sedan skall handla så gör det flesta av oss dagligvaroinköpen i stort sett inom kommunens gränser, i Åkersberga centrum, i Margretelunds centrum, vilket är bra, vi får korta resvägar och vi gynnar samtidigt lokala näringslivet. Men - när det gäller de större eller speciella inköp så tvingas vi ofta ta till bilen och bege oss flera mil utanför kommunen. Det är alltså brist på jobb och på företagsetableringar.

Detta borde vi göra något åt. Kommunen borde aktivt försöka få fler etableringar av större företag till kommunen. Tänk vad bra det vore med ett IKEA-varuhus i vår närhet istället för att vi tvingas åka flera mil till Barkarby, Kungens kurva eller Uppsala. Vi skulle slippa åka så långt och vi får fler arbetstillfällen inom kommunen, inte minst viktigt för våra ungdomar. Exempel på etableringar som andra kommuner lyckats med efter aktivt och enträget kämpande är till exempel Haninge, där kommunen den 1 september 1998 invigde Coca Colas produktionsanläggning som är en av Europas modernaste dryckesanläggningar. Om den kommunen kan, så varför skulle inte vi i Österåker kunna göra ett lika gott jobb för att locka fler företagsetableringar till kommunen?

Här föddes faktiskt företaget Onoff i en källarlokal med lördagsöppet – kan vi få dem att
förlägga en större etablering i den gamla ”födelsekommunen”. Det vore väl i så fall toppen!

Kort och gott så vill jag med detta uttrycka att det finns ett behov som jag ser det av en mer aktiv näringspolitik där kommunen jobbar för att få fler företagsetableringar till kommunen. Dels för att på så sätt skapa fler arbetstillfällen inom kommunen, men också för att få oss kommunmedborgare att handla mera på hemmaplan. Och inte minst miljömässigt skulle vi tjäna på att kunna handla mer på hemmaplan.
För att inte tala om vad det redan etablerade näringslivet skulle kunna gynnas av detta.
 
Jag föreslår :

att   Kommunstyrelsen tar initiativ till att arbetet med att få fler företagsetableringar till kommunen snarast inleds på ett aktivt och målmedvetet sätt.

 
Åkersberga den 7 april 2005

För Socialdemokraterna i Österåker

Ann-Christin Furustrand

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:38