Kommunslogan


Kommunslogan för Österåkers kommun

Österåker- skärgård och stad.
Detta tycker jag är en bra kommunslogan som man bör kunna använda för att profilera kommunen till alla medborgare och till besökare i Österåkers kommun.

Många kommuner runt om i Sverige använder sig av en slogan för att profilera sin kommun. Jag tycker att Österåker också skulle kunna profilera sig mer för att till exempel öka tillväxten i kommunen och skapa en positivare anda i kommunen.

Österåker - skärgård och stad står det på översiktsplan 2006 och detta säger ganska mycket om just Österåkers kommun. Om någon annan medborgare i kommunen skulle ha ett bättre förslag till en kommunslogan, så föreslår jag att kommunen med kommunstyrelsen i spetsen anordnar en kommunslogan tävling. Det bör vara kommunstyrelsen som får agera jury och bestämma vilket bidrag som vinner.

Österåker är en kommun vi alla ska vara stolta över.


Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

 
Att Österåkers kommun inrättar en kommunslogan

Att  Österåkers kommun håller i en namntävling om en kommunslogan
 

För socialdemokraterna

Jermu Larsson Suikkari

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:43