Ny återvinningscentral


Bygg en ny återvinningscentral!

Österåkers Kommun har stora problem med att kunna erbjuda platser för uppställning av återvinningsstationer. Det beror på olika orsaker. Ett betydande skäl är kommunens mycket marginella markinnehav av mark som lämpar för det här ändamålet. Tyvärr kan det konstateras att antalet återvinningsstationer har minskats medan befolkningen har ökat. I skrivande stund är vi nu 37.050 innevånare. Lägg där till den stora mängd som de fritidsboende utgör.

Avsaknaden av lokala återvinningsstationer innebär att många av kommunmedborgarna begagnar återvinningscentralen vid Brännbacken, som har en större mottagarbredd, än dom lokala stationerna.

Problemet är att Brännbackens återvinningscentral inte är anpassad för en så stor utnyttjandegrad. Om den skall klara av att serva de behov som finns nu och framöver så måste den byggas om. Vi är inte helt säkra på att en miljöprövning medger en utbyggnad i området.

Avsaknad av ytterligare en återvinningscentral, som kan ligga mer lokalt i Åkersberga, innebär en ökad miljöbelastning i form långa transporter då man skall lämna sitt grovavfall och övrigt avfall.
 
Bristen på tillgång till en lokal återvinningsstation kan medföra en uppenbar risk för ökad nedskräpning, dumpning av avfall och minskad återvinning.


Yrkandet:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att med det snaraste utreda alternativa platser för en nyetablering av ytterligare en återvinningscentral.

För Socialdemokraterna i Österåker
Åkersberga den 10 juni 2005


Björn Sundman   Bengt Hamerslag

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:51