Skolskjutsar


Skolskjutsar och andra transporter i egen regi.

Skolskjutsar och de övriga transporterna som är nödvändiga för att bedriva den kommunala verksamheten medför betydande kostnader för kommunen. Om man bara tar kostnaderna för de skolskjutsar som idag sker med inhyrd bil är kostnaden ca 8 mkr för 2003, dessutom tillkommer kostnaderna för båttransporter och svävare.
Därutöver finns de kostnader för övriga transporter som utförs av entreprenörer.
Som exempel kan nämnas att nuvarande avtal kostar ca 660.- per skoldag - för en turbunden biltransport- för två elever med 8 km till sin skola.

Det är uppenbart att det går att reducera kommunens kostnader för biltransporter genom att utföra dessa i egen regi.

Med transporterna i egen regi kan man åstadkomma en effektivare logistik genom samordning mellan olika transporter och att kommunen dessutom driver verksamheten utan avkastningskrav.
Det finns en del transporter, t.ex. mattransporter som idag görs i egen regi. Dessa fordon borde kunna kombineras med att utföra ex.vis skolskjutsar på tid som inte går åt till transport av skolmat m.m. En utredning bör kunna visa vilka transporter som kan utföras i egen regi.
 
Nu gällande avtal med Samtrans och Taxibilar i Åkersberga AB för skolskjutsar löper fram till 2004-06-30. Om parterna inte är överens om förlängning senast 2003-12-31 upphör avtalet automatiskt 2004-06-30.

Av ovan nämnda skäl bör denna fråga snabbt och opartiskt utredas för att ta fram faktaunderlag och förutsättningar för att utföra transporterna helt eller delvis i egen regi.

Jag föreslår:

att Kommunfullmäktige beslutar att en snabb och opartisk utredning görs för att ta fram underlag för ett beslut att ev. utföra kommunens transporter helt eller delvis i egen regi.

Socialdemokraterna i Österåker, Bror Segerlund (s)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:42