Ungdomsrepresentanter


Införande av ungdomsrepresentanter i vissa nämnder.

Idag fattar vi en massa beslut som rör våra ungdomar utan att vi tar hänsyn till vad de själva vill. Detta leder till att våra ungdomar tappar respekten för politiken. De känner att politiken är tråkig och ointressant och inte värd att engagera sig i. Detta kan på både kort och lång sikt leda till stort bekymmer för det politiska livet, för att vi blir allt mer äldre och inte kan vara aktiva längre. Därför anser vi socialdemokrater att det är oerhört viktigt att ungdomarna är representerade i vissa nämnder bland annat utbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden samt kultur- och fritidsnämnden. På det viset får våra ungdomar mer inflytande över de beslut som rör dem och deras framtid. Detta är också ett sätt att visa ungdomarna att det är värt att engagera sig i politiken och att vi tycker att deras röst är oerhört viktig för oss aktiva politiker. Dessa representanter kan komma från ungdomsfullmäktige. Utbildningsnämnden har redan nu visat intresse för att ta in ungdomsrepresentanter i nämnden. Vi socialdemokrater föreslår att kommunfullmäktige ger möjlighet för ungdomar att även vara representerade i andra nämnder. Med detta vill vi socialdemokrater;

Att kommunfullmäktige ser över möjligheten till hur man kan införa ett sådant system i ovanangivna nämnder.


Åkersberga den 24 november 2005
För Socialdemokraterna i Österåker


Anas Abdullah (S)

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:52