Medlare inom byggnadsområdet.


Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Angående medlare inom byggnadsområdet.

I samband med bygglov så uppstår det till och från konflikter mellan den som söker bygglov och grannar. Allt som oftast så får byggnadsnämnden – som är en myndighet – agera som domare. Att starta ett grannförhållande med konflikter där myndigheter blir inblandade torde inte vara det bästa sättet för en god grannsämja framöver.

I ett antal kommuner har man inrättat en medlarfunktion som biträder byggnadsnämnden med kommunikationen mellan de som har olika uppfattning angående tvisten. Medlaren/na  backas upp av kommunens experter som förmedlar juridiken och praxisen till medlarna.

Verksamheten bör komma igång snarast. Regelverk och förutsättningar för medling finns att hitta ibland annat i vår grannkommun Värmdö.
 
Eftersom nybyggnadstakten i förnyelseområdena är mycket hög samt att antalet planläggningar under innevarande år blir mycket stort föreslår jag  därför

Att

 Österåkers kommun inrättar en medlingsfunktion inom byggnadsnämndens verksamhetsområde. 
 Nämnden får i uppdrag att starta upp verksamheten skyndsamt


Åkersberga den 26 februari 2007


För Socialdemokraterna i Österåker

Björn Sundman (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-25 15:40