Integration


Interpellation till Kommunalråd Ingela Gardner

Angående integration, främlingsfientlighet och demokrati

Med glädje och en viss stolthet i rösten läste Du inför Fullmäktige, den 06 -11-06, den borgerliga alliansens partiöverenskommelse. Innehållet överraskade ingen, däremot avsaknaden av orden integration och främlingsfientlighet oroa mig mycket, därför att det är just de som utgör det största demokratiska bekymmer i landet

De främlingsfientliga partierna fick som bekant är en stor framgång vid valet och idag sitter de i mera än 140 kommunala fullmäktige. Vi kan inte nonchalera detta och inte heller de lite över 200 röster som de fick i vår egen kommun. Vi får inte glömma de incidenter som har inträffad i Röllingby Gymnasium när Sverige demokrater försökte rekrytera medlemmar bland studenter.

Under förra mandatperioden skapades ett blygsamt integrationsråd vars möjligheter att påverka och åstadkomma något var begränsat. Trots allt det var en mötesplats och ett diskussionsforum. Nu har det lagts ned och ersatts med ingenting.

I det blygsamma integrationsrådet var vi överens om att kommunens integrationspolitik inte var särskilt imponerande. Det fanns ingen helt enkel och det saknades inte bara resurser utan också intresse och vilja. Saken är inte mycket bättre nu.

I vår kommun lever och verkar ett antal människor som har olika etniska bakgrund som fortfarande inte är delaktiga i de demokratiska processerna. Vi borde ställa oss en ödmjuk fråga varför?

Det finns inte längre invandrarfrågor. Det handlar om oss. Det handlar om var demokrati.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunalrådet:

Är inte detta en bekymmersam situation och viktigt fråga? Varför hittar vi då inte en enda ord i Era högtidiga dokument?

Anser Ni att i vår kommun är vaccinerade mot den här utvecklingen som oroa alla de sanna demokraterna i landet?

Anser Ni att Österåker Kommun driver en så pass bra integrationspolitik att inget behövs göra? Varken för att rätta till eventuella brister och ännu mindre för att initiera ett förebyggande och långsiktigt arbete?

Ska vi fortsätta sitta med armarna i kors eller skapa en struktur, sätta in de nödvändiga resurserna och påbörja ett långsikte och systematisk arbete istället?

Socialdemokraterna i Österåker.  Carlos Núnez (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-25 15:36