John Bauer skolan


Enkel fråga till
Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner-Sundström!


Den gamla Utbildningsnämnden med Arne Ekstrand (Kd) i spetsen fattade någon gång förra året ett beslut som gick på att man vädjade till Skolverket att inte bifalla John Bauers ansökan om att få tillstånd att starta ytterligare program. Anledningen till detta var att man ansåg att det skulle drabba Röllingby på ett negativt sätt. Skolverket höll med Utbildningsnämnden och gav inte John Bauer tillstånd att starta programmen med undantag av Frisörprogrammet där man gav tillstånd.

Något väldigt allvarligt hände i processen, nämligen att kommunalråden Ingela Gardner-Sundström (M) och Bengt Svensson (Fp), tillsammans med Utbildningsnämndens ordförande Arne Ekstrand (Kd), agerade på egen hand och därmed körde man över nämnden d.v.s. man omyndigförklarade nämnden. Dessa tre personer skickade ett brev till Skolverket där de ville att verket skulle ändra sitt negativa beslutet och bevilja John Bauer att starta Hotell- och Restaurangprogrammet, samt Fordonsprogrammet. Anledningen till detta, var att man bestämde sig för att lägga ner de båda programmen på Röllingby. Skolverket beviljade John Bauer tillstånd att starta. Vi socialdemokrater anser att detta har skett på ett odemokratiskt sätt som är icke acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.


Därför vill jag ställa en fråga till kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström. Frågan är följande;


• Anser Du att detta ärende har behandlats på ett demokratiskt sätt?


Åkersberga den 21 mars 2007

Anas Abdullah, kommunfullmäktigeledamot (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-25 15:33