KOMVUX


Enkel Fråga till Utbildningsnämndens ordförande

angående framtiden för den kommunala vuxenutbildningen

I regeringens budget har det statliga stödet till den kommunala vuxenutbildningen kraftigt dragits ner och förändrats. Anslaget har inte bara sänkts utan också förändrats så att det inte längre är öronmärkta till just vuxenutbildningen. Många, framförallt kvinnor, men också många skoltrötta ungdomar i vår kommun är säkert oroade för vad detta kan komma att innebära för dem. Risken finns att effekten nu blir att dörren för dem nu stängs. Att det inte längre för dem är möjligt att genom vidareutbildning kunna komma vidare till högre utbildning, eller till ett bättre jobb, eller för den som är arbetslös komma ut på arbetsmarknaden?

Den svenska vuxenutbildningen är unik och har för många inneburit en andra chans, inte minst för lågutbildade kvinnor som genom den kommunala vuxenutbildningen kunnat stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Den förda regeringspolitiken oroar, därför vill jag ställa följande fråga :

Vilka effekter för vuxna i behov av vidareutbildning får regeringens politik i vår kommun?
Hur kommer vår kommun att prioritera vuxenutbildningen när de statliga anslagen ska fördelas, nu när regeringen drar ner på anslaget och inte tänker öronmärka några pengar till KOMVUX ?

Åkersberga den 25 januari 2007

 

Ann-Christine Furustrand
(s) Österåker

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-25 15:35