Mäns våld mot kvinnor


Interpellation

inlämnad till Österåkers fullmäktige 2007-12-17

Regeringen Reinfeldt har nu i november lagt fram ett förslag till riksdagen om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I handlingsplanen sägs att ” Kommunerna ska stimuleras att utveckla ett jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv i samhällsplaneringen ”

På förekommen anledning frågan jag därför:

På vilket sätt tänker kommunstyrelsens ordförande konkret i sin tur stimulera Österåkers kommuns anställda och dess förtroendevalda i att utveckla ett jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv i samhällsplaneringen”


Ann-Christin Furustrand
Socialdemokraterna


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-18 13:49