Pappersåtervinning


Enkel fråga till miljö och hälsoskyddsnämndens ordförande

Under många år har Österåkers kommun varit en ledande kommun inom insamlandet av papper till återvinning. Under hösten 2006 drogs en mängd container bort från bostadsområden och andra strategiska platser. Avstånden till containerplatserna har blivit längre i och med att det finns färre ställen att lämna papper för återvinning. Continerna blir snabbt fulla och kassar med papper ställs vid sidan. Nedskräpningen ökar och därmed minskar motivationen att återvända till skräppiga uppställningsplatser. Förmodligen återgår många hushåll till modellen som fanns innan Österåker började med källsortering. M.a.o de slänger allt mer i soptunnorna.

Jag anser att det är dags att se till att pappersåtervinningen skall vara hushållsnära och uppmuntra hushållen till återvinning. Som det är nu blir många tvungna att ta bilen för att kunna återvinna exv. tidningar och papper. Det kan knappast vara en miljöriktigt åtgärd. 

Min fråga till dej är

På vilket sätt kommer du att agera så att Österåker återigen blir en kommun med hög återvinning i renhållingskollektivet ?

Åkersberga den 25 januari 2007

 

Björn Sundman oppositionsråd (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-25 15:30