Stoppa Kvarsittning som bestraffningsmetod i skolan

 

Interpellation

Till utbildningsnämndens ordförande Ritva Elg

Det finns skolor i Österåker som infört kvarsittning
som bestraffningsmetod för 9-10 åriga skolbarn


Bestraffningen går till på så sätt att barnen tilldelas ett S för störning om man exempelvis glömmer sin penna på skolbänken. Har barnet fått tre S får de stanna kvar på fredag efter skolans slut och med andra ord ”sitta kvar”.

Med anledning av detta har jag följande frågor till utbildningsnämndens ordförande:  
 
- Anser du att kvarsittning en lämplig bestraffningsmetod i dagens skola?

- Anser du att kvarsittning förenligt med artikel 3 i FNs barnkonvention?

- Anser du att kvarsittning står i överensstämmelse med skollagens krav på att var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde?

- Om inte, vilka åtgärder tänker ni vidta för att ta bort kvarsittning som bestraffningsmetod?

Leif Pettersson (s)
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-06 15:06