Ang fallolyckor bland äldre i Österåkers kommun


Motion inlämnad till KF 2007-10-05

Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en kartläggning av fallolyckor bland Sveriges kommuner. Österåker ligger onödigt högt på den listan. 141 personer över 80 år /per 1000 innevånare. Snittet ligger på 114 personer.

Österåker arbetar med målet Trygg och säker i Österåker. Då måste fallolyckorna minska radikalt. De finns mycket att göra i denna fråga så att äldre inte faller lika ofta. Även de skall vara trygga.
Många kommuner har tagit tag i problemen med fallolyckor. Räddningsverket, Folkhälso-institutet och andra myndigeter har bra material som kan användas av kommunen och/eller av enskilda personer. Jönköpings Läns Landsting har ett program för äldre som de kallar Passion för livet där syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv med hög livskvalitet för äldre  (http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=32187&nodeType=12). 
Detta program har fokusering på empowerment, mat och dryck, säkerhet, sociala nätverk och fysisk aktivitet. Programmet genomförs i samarbete med pensionärsorganisationerna med goda resultat. Bland annat har fallolyckor minskat sedan man börjat arbeta med Passion för livet programmet. Ett liknande program, till att börja med som ett projekt,  skulle kunna vara en god satsning även i vår kommun, kanske i samarbete med landstinget.

Vi föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen

att genomföra projekt i syfte att minska fallolyckor i och utanför hemmet samt

att undersöka möjligheten att genomföra ett projekt med inriktning enligt Passion för livet-programmet.


För Socialdemokraterna


Margareta Olin  Rosita Palmberg-Olsson

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-06 15:19