Angående Jämställdhet i skolan

 

Motion 4/07


Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Angående Jämställdhet i skolan

Sverige har ett utvecklat jämställdhetsarbete där båda föräldrarna har möjlighet att arbeta och vara hemma med sina barn.

Tyvärr, trots alla goda intentioner, lagar och förordningar, så är samhället fortfarande bäst för män. Vi har ännu inte samma lön för samma arbete, vi har inte jämställda besluts forum. Samhället är ännu inte helt anpassat till kvinnors och mäns olika behov.

Vi vill att Österåkers kommun ska vara en av de kommuner i riket som arbetar aktivt med jämställdhetsarbete. Här är skolan och förskolan viktiga instanser som kan påverka så att alla får lära sig att bemöta killar och tjejer lika. Att se likheter och olikheter och lära sig att hantera dem i vardagen. Personalen i skolan och förskolan spelar en aktiv roll när det gäller jämställdhet och attityder vad som är manligt respektive kvinnligt.

Vi anser att det är viktigt att personalen får stöd i sitt arbete att se skillnaderna mellan manligt och kvinnligt och kunskap att bryta invanda mönster som gör att könsrollerna kvarstår. Detta borde vara självklart då det står i skolans läroplan, men det är mer komplicerat än så. Det handlar mer om attityder och förhållningssätt, vilka är svåra att ändra på.

Vi yrkar att;

Österåkers kommuner ser över fortbildningar och arbetssätt inom skola och förskola i syfte att bryta invanda könsrollsmönster och främja jämställdhetsarbetet enligt läroplaner, lagar och förordningar.

Åkersberga den 21 mars 2007

För Socialdemokraterna i Österåker
Anas Abdullah (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 11:33