Angående förslag om öppna Bolagsstämmor

 

Motion 5/07

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Angående förslag om öppna Bolagsstämmor

Österåkers kommun är helägare av Armada koncernen samt delägare i Roslagsvatten AB och helägare av Österåkersvatten AB. De här bolagen har en mycket betydande roll för ett stort antal Österåkersbor. I Armadas bostadsbestånd finns många tusen Österåkersbor som hyresgäster. Armadas kommunala fastigheter är arbetsplats för väldigt många anställda och brukare. Här finns det mängder av elever som dagligen påverkas av Armadas verksamhet – likaså gäller alla de som finns i olika vårdformer.
 
Nyligen hölls bolagsstämman för Armada-koncernen. Inbjudan till bolagsstämmorna sändes ut till olika intressenter och kungjordes enligt alla regler.
 
Alla de som nu har en utkomst i Armadas fastigheter, alla de som är hyresgäster i form av boende alternativt i verksamhetslokaler samt andra som på olika sätt påverkas av Armadas verksamhet borde ha fått en inbjudan till stämman. De borde varit med på stämmorna och framfört sina åsikter om verksamheten. Men det är ägarna och dess representanter som kommer på stämman.

Jag anser att de kommunala bolagens verksamhet påverkar väldigt många kommuninnevånare på ett sådant sätt att det borde finnas plats för öppna bolagsstämmor. Det här har prövats, så sent som den 14 april 2007, i Örnsköldsviks kommun. Enligt de rapporter som har presenterats så var det ett lyckat drag att Örnsköldsviks kommunfullmäktige hade fattat beslut om att ha öppna bolagsstämmor. 

Jag föreslår att

Österåkers kommunfullmäktige fattar beslut om att bolagsstämmorna i Armada koncernen samt i Österåkersvatten AB skall vara öppna för allmänheten
Stämmorna kungörs i press och på berörda kommun och företaggs hemsidor
Detta sker från och med innevarande årsverksamhetsperiod
 

Åkersberga den 3 maj 2007


För Socialdemokraterna i Österåker

Björn Sundman

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 11:35